ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Про журнал

Щомісячний науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» видається Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України з січня 1975 року та одночасно англійською мовою Американським інститутом фізики під назвою "Low Temperature Physics".

Засновники видання:
Національна академія наук України,
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України.

Ідентифікатор медіа: R30-02167. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1604 від 04.12.2023.

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» публікує статті зі спеціальностей: 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали».

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до Переліку наукових фахових видань України.
Категорія "A".

Журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до наукометричних баз даних: Web of Science (з 1975 року), Scopus (з 1996 року), Google академія (з 2017 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 2011 року).

Поточний номер

Том 50 № 5 (2024)
					View Том 50 № 5 (2024)

III International Advanced Research Workshop
"Thermal Conductivity of Solid States at Low Temperatures" (online)
Kharkiv, Ukraine October 25, 2023
Guest Editors: A. Krivchikov, A. Dolbin, and M. Barabashko

Опубліковано: 2024-03-26

Передмова

Статті

Низькотемпературний магнетизм

Техніка і методи низькотемпературного експерименту

Переглянути всі випуски