Нестационарный термоэлектрический эффект в Не II и влияние на него перехода от ламинарного к турбулентному режиму тепловых колебаний

Автор(и)

  • В.Д. Нацик Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
  • А.С. Рыбалко Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина

DOI:

https://doi.org/10.1063/10.0000361

Ключові слова:

надплинність, електрична активність, відносний рух.

Анотація

Підтверджено спостереження нестаціонарного термоелектричного ефекту —спонтанної електричної поляризації комірки з рідким Не II при тепловому збудженні в ній стоячих хвиль другого звуку (ФНТ 30, 1321 (2004)). В температурному інтервалі 1,4 К < Т < 2 К детально вивчено зв'язок цього ефекту з тепловими та гідродинамічними властивостями Не II. Встановлено, що залежність амплітуди коливань електричного потенціалу від інтенсивності збудження істотно змінюється при переході від ламінарного до турбулентного режиму теплових коливань. Зареєстровано порогове значення потужності збудження w = w0(Т): в області w < w0 коливання потенціалу мають регулярний характер та їх амплітуда збільшується пропорційно потужності; при w > w0 електричний відгук має випадковий характер з наростанням флуктуацій та амплітудою, що спадає до нуля, спостерігається своєрідний електромагнітний «шум». Результати експериментів зіставлено з висновками теорії флексоелектричної поляризації рідкого гелію. Обговорюється також поляризація рідкого гелію при збудженні хвиль першого звуку та ударних хвиль тиску й температури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Опубліковано

2019-11-20

Як цитувати

(1)
Нацик, В.; Рыбалко, А. Нестационарный термоэлектрический эффект в Не II и влияние на него перехода от ламинарного к турбулентному режиму тепловых колебаний. Fiz. Nizk. Temp. 2019, 46, 33-48.

Номер

Розділ

Квантові рідини та квантові кристали

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 > >>