Channel electron bubbles in low-temperature helium gas

Автор(и)

  • Yu.P. Monarkha B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.1063/1.5055852

Ключові слова:

пузирковi стани електронiв, гелiевий газ, автолокалiзацiя, поверхневi електрони, провiдні канали.

Анотація

Теоретично дослiджено автолокалiзацiю електронiв в квазiодновимiрних провiдних каналах над рiдких гелiем, викликана iх взаемодiєю з атомами гелiевого газу. Показано, що в таких каналах пузирковi стани електронiв великого розмiру можуть iснувати при температурах, iстотно менших, нiж критичнi температури, знайденi ранiше для електронних пузиркiв в тривимiрних i двовимiрних системах. Показано та-кож, що перехiд вiд пузиркових станiв великого розмiру до пу-зиркових станiв малого розмiру не є безперервним, що означае наявнiсть метастабiльних станiв i свого роду бiстабiльностi системи. Приведений теоретичний аналiз пояснює рiзке падiння рухливостi електронiв в квазiодновимiрних каналах над рiдким гелiем, виявлене при T ≳ 2,5 К.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2018-08-21

Як цитувати

(1)
Monarkha, Y. Channel Electron Bubbles in Low-Temperature Helium Gas. Fiz. Nizk. Temp. 2018, 44, 1371-1379.

Номер

Розділ

Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>