ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР
Щомісячний науковий журнал видається ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України з січня 1975 р.
[Головна сторінка] [Мета та політика] [Редакційна етика] [Редакційна колегія] [Подання статті] [Роялті] [Рецензування] [Передплата]