РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

  1. Автор надсилає до редакції журналу статтю, що повинна відповідати вимогам політики журналу та правилам оформлення та подання статей. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляється авторам.

  2. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції журналу. Метою рецензування є сприяння відбору авторських рукописів для публікації та сформування рекомендацій щодо їх поліпшення.

  3. Усі рукописи, що надходять до редакції журналу, спрямовуються за фахом дослідження одному або двум рецензентам. Головний редактор та заступники головного редактора призначають рецензентів. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

  4. Для проведення рецензування статей у якості незалежних рецензентів виступають висококваліфіковані фахівці, які здійснюють дослідження за конкретним науковим напрямом.

  5. Після отримання статті на розгляд рецензент оцінює (протягом тижня) можливість рецензування матеріалів. У разі наявності будь-яких наукових або етичних складнощів рецензент може відмовитися від рецензування, про що повідомляє редакцію. У цьому віпадку вирішується питання щодо призначення іншого рецензента.

  6. Рецензент протягом двох тижнів робить висновок про можливість друкування статті. Для найбільшого об’єктивного оцінювання у кожному окремому випадку термін рецензування можє бути збільшено.

  7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами single-blind (коли автор не знає особистість рецензента). Взаємодію між автором та рецензентами здійснює редакція. На прохання рецензента та за погодженням заступника головного редактора взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі.

  8. Після остаточного аналізу статті рецензент заповнює бланк рецензії, який містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою надсилає автору результати рецензування. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, то стаття направляється автору для доопрацювання з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає лист з відповіддю на зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Перероблений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення щодо можливості публікації статті. У цьому випадку стаття отримує дату переробки.

  9. У разі неузгодженості з зауваженнями рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі редакційна колегія може направити статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати зауваження рецензентів. Статтю також може бути відхилено при наявності негативних відгуків від двух рецензентів, невідповідності статті профілю журналу, відсутності новизни тощо.

  10.Якщо стаття отримує позитивну оцінку рецензентів, то головний редактор або його заступники рекомендують статтю до друку. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається на засіданні редакційної колегії, яке відбувається щомісячно.

  11. Затверджена на засіданні редакційної колегії до публікації стаття буде надрукована у черговому випуску журналу, про що редакція повідомляє автора.