Зароченцев, Е., Теплов, С., & Сафронов, В. (1978). Упругие свойства алюминия и свинца . ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 4(3), 282–393. вилучено із https://fnt.ilt.kharkiv.ua/index.php/fnt/article/view/f04-0382r