Метою видання журналу «Фізика низьких температур» є оприлюднення результатів наукових досліджень вчених - спеціалістів в галузі експериментальної та теоретичної фізики низьких температур.

  Журнал «Фізика низьких температур» публікує статті, короткі повідомлення та листи до редактора, які містять оригінальні результати, а також огляди з найбільш актуальних проблем фізики низьких температур.

  Тематика журналу:

  • Квантові рідини та квантові кристали
  • Надпровідність, зокрема високотемпературна
  • Бозе-ейнштейнівська конденсація
  • Низькотемпературний магнетизм
  • Електронні властивості провідникових систем
  • Низькоpозмірні та невпорядковані системи
  • Наноструктури при низьких температурах
  • Квантові ефекти в напівпровідниках та діелектриках
  • Фізичні властивості кpіокpисталів
  • Динаміка кристалічної гратки
  • Низькотемпературна оптична спектроскопія
  • Низькотемпеpатуpна фізика пластичності та міцності
  • Фізичні властивості нанобіосистем
  • Техніка і методи низькотемпературного експерименту

  Журнал призначено для фахівців в означених галузях науки, працівників наукових інститутів та вищих навчальних закладів, а також аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів та вчених звань.