Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 717-729    ( до змісту , назад )

Helium in uranium dioxide: Computer simulation (Review Article)

E. S. Yakub1 and L. N. Yakub2

1Cybernetics Department, Odessa National Economic University, Odessa 65082, Ukraine
2Thermophysics Department, Odessa National Technological Institute, Odessa 65039, Ukrain
E-mail: eugene.yakub@gmail.com

Received December 24, 2021, published online June 20, 2022

Анотація

Розглянуто результати останніх експериментальних досліджень, а також комп’ютерного моделювання поведінки гелію в ядерному паливі на основі урану. Обговорюються потенційні моделі взаємодії атомів гелію, іонів урану та кисню, результати та перспективи застосування методів комп’ютерного моделювання для прогнозування найважливіших властивостей твердих розчинів гелію, таких як його розчинність та коефіцієнти дифузії в стехіометричному та нестехіометричному діоксиді урану.

Ключові слова:  helium, interaction, molecular dynamics, solubility, diffusion.