Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 710-716    ( до змісту , назад )

Features of the propagation of phonons in graphene nanostructures. Fast high-frequency phonons in a quasi-flexural mode

S. B. Feodosyev, I. A. Gospodarev, V. A. Sirenko, E. S. Syrkin, and I. S. Bondar

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukrain
E-mail: feodosiev@ilt.kharkov.ua

Received December 24, 2021, published online June 20, 2022

Анотація

Проаналізовано характер поширення у графенових наноструктурах квазізгинальних фононів, закон дисперсії яких відрізняється від звукового. На основі розрахунку частотних залежностей групових швидкостей та довжин пробігу квазічастинок за один період коливань встановлено частотні інтервали, на яких фонони вільно поширюються вздовж усіх напрямків зворотного простору — пропагонна зона, поширення фононів вздовж деяких напрямів неможливе — дифузонна зона, фонони локалізовані на вузлах гексагональних граток — локонна зона. Проведено порівняння з аналогічною класифікацією фононів у тривимірному кристалі кубічної симетрії.

Ключові слова: phonon, graphene nanostructure, vibrational characteristics.