Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 702-709    ( до змісту , назад )

Effective modeling of physical systems with fractional statistics

Bohdana Sobko and Andrij Rovenchak

Professor Ivan Vakarchuk Department for Theoretical Physics, Ivan Franko National University of Lviv Lviv UA-79005, Ukraine
E-mail: andrij.rovenchak@gmail.com

Received December 22, 2021, published online June 20, 2022

Анотація

Розглянуто два приклади реальних фізичних систем, наближено описаних за допомогою дробової неадитивної статистики Поліхронакоса. Значення двох параметрів статистики пов’язано з властивостями модельованих систем за допомогою віріального розвинення. Для двовимірного фермі- газу з контактними взаємодіями досягнуто точності до третього віріального коефіцієнта. Детально проаналізовано підхід до моделювання другого віріального коефіцієнта неабелевих еніонів із м’якою серцевиною.

Ключові слова: virial expansion, nonadditive Polychronakos statistics, nonideal Fermi gas, non-Abelian anyons, Tsallis q-exponential.