Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 692-701    ( до змісту , назад )

Bragg–Cherenkov resonance and polaron-like decoupling of the Wigner solid on superfluid helium

Yu. P. Monarkha

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: monarkha@ilt.kharkov.ua

Received January 26, 2022, published online June 20, 2022

Анотація

Досліджено поляроно-подібну динаміку двовимірного вігнерівського кристалу (ВК) на поверхні надплинного 4Не для різних моделей руху та різних транспортних режимів з метою встановлення загальних закономірностей і принципових відмінностей. Резонансне випромінювання поверхневих хвиль Брегга–Черенкова (БЧ) та відрив ВК від поверхневих лунок зазвичай розглядали в межах моделі постійного струму. Водночас, вольт-амперні характеристики ВК вимірювали за допомогою змінного струму та представляли для усереднених характеристик або амплітуд. У роботі нелінійне рівняння руху ВК, пов’язаного з поверхневими лунками, досліджено для змінних в часі полів і струмів, використовуючи два різні наближення, засновані на фіксації амплітуди напруги або струму. Показано, що для перших гармонік основних транспортних властивостей обидва підходи дають схожі результати. БЧ резонанси для приєднаної маси та частоти релаксації імпульсу ВК мають строго асиметричну форму, що відрізняється від результатів, знайдених для моделі постійного струму. Показано, що навіть досить низькі частоти можуть змінити амплітуду БЧ резонансу та поріг відриву ВК. За БЧ порогом маса лунок як функція амплітуди швидкості сильно осцилює, що свідчить про багатократні процеси відновлення зв’язку електрон–лунка.

Ключові слова: Wigner solid, 2D electron systems, nonlinear transport, superfluid helium.