Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 674-691    ( до змісту , назад )

Phenomenological statistics of diluted charged solutions (Review Article)

I. Chikina

IRAMIS, LIONS, UMR NIMBE 3299 CEA-CNRS, CEA-Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France
E-mail: julia.chikina@cea.fr

Received December 22, 2021, published online June 20, 2022

Анотація

Запропоновано послідовну інтерпретацію рівноважних й найпростіших транспортних властивостей розбавлених рідких електролітів, нормальних та кріогенних, за аналогією з наслідками електронно-діркової статистики, які спостерігаються в кристалічних напівпровідниках. Розгляд базується на мікрохарактеристиках окремих заряджених кластерів, таких як їх енергія, ефективна маса тощо, які введено феноменологічно. Детально обговорюються можливості отримання цих параметрів із наявних експериментальних даних. Це має вирішальне значення для пояснення самої можливості статистичного розгляду того, що відбувається в електролітах. Відзначено добру аналогію між статистикою електролітів та твердотілих напівпровідників. Ця аналогія покладена в основу теорії, яка розробляється.

Ключові слова: liquid electrolytes, crystalline semiconductors, transport properties, phenomenological statistics of charged solutions, electron-hole statistics.