Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 8 (Серпень 2022), c. 661-667    ( до змісту , назад )

Kinetic properties of solid 3He–4He mixtures in the model of freely moving impuritons

N. O. Gerashchenko, E. K. Nemchenko, K. E. Nemchenko, and T. G. Vikhtinskaya

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: nemchenko@karazin.ua

Received January 14, 2022, published online June 20, 2022

Анотація

У рамках газокінетичної моделі суміші слабовзаємодіючого газу квазічастинок — фононів і домішок — розглянуто дисипативні властивості твердих розчинів 3He–4He: дифузію, самодифузію та теплопровідність, в інтервалі концентрацій та температур, де домішки 3Не можна розглядати як квазічастинки, що вільно рухаються крізь кристал. Отримано явні вирази для дисипативних коефіцієнтів спінової та масової дифузії, а також коефіцієнта теплопровідності. Обговорюються спостережені в експериментах зі спінової релаксації, теплообміну та фазового розділення розчинів залежності та параметри квазічастинок.

Ключові слова: quantum diffusion, quantum crystals, solid solutions 3He–4He, impurities, phonons, diffusion, self-diffusion, thermal conductivity.