Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 191-198    ( до змісту , назад )

Local dynamical characteristics of a molecular aggregate under the action of the bichromatic electromagnetic field

I. Yu. Ropakova1 and A. A. Zvyagin2,3

1Institute for Scintillation Materials, STC “Institute for Single Crystals” of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv 61001, Ukraine

2B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine

3V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: zvyagin@ilt.kharkov.ua

Received September 20, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Розраховується декілька динамічних характеристик домішки, пов’язаної з молекулярним агрегатом, під впливом біхроматичного електромагнітного поля. Зона екситонів та локальні рівні, що викликані домішкою, можуть давати внесок до локальних динамічних характеристик домішки. Показано, що біхроматичне електромагнітне поле породжує комбіновані резонанси, які проявляють себе у всіх динамічних характеристиках системи. Також показано, що можна спостерігати резонансні особливості динамічних характеристик на частотах (або довжинах хвиль) у діапазоні далеко за власними частотами молекулярного агрегату та домішки.

Ключові слова: molecular aggregate, bichromatic electromagnetic field, local dynamical characteristics, combined resonance.