Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 185-190    ( до змісту , назад )

Polymorphic transitions in highly compressed molecular nitrogen. Application of Mayer group expansion for solids

E. S. Yakub

Cybernetics Department, Odessa National Economic University, Odessa 65082, Ukraine
E-mail: eugene.yakub@gmail.com

L. N. Yakub

Thermophysics Department, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa 65039, Ukraine

Received April 24, 2021, published online December 25, 2021

Анотація

Застосованo групове розкладання Майєра для кристалічних твердих тіл з метою прогнозування розташування ліній поліморфних фазових переходів між молекулярними ε- та ζ-фазами, а також між молекулярною ζ-фазою та полімерною cg-фазою у сильно стисненому твердому азоті. Запропоновано просту потенціальну модель та визначено її параметри за допомогою відомих розрахунків енергії ab initio для молекулярної α-фази. Результати порівнюються з наявними експериментальними даними. Оцінено вплив міжмолекулярних кореляцій на температурну залежність тиску при фазових переходах.

Ключові слова: solid nitrogen, polymeric nitrogen, polymorph transition.