Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 160-165    ( до змісту , назад )

Spin component in the Nernst–Ettingshausen effect in metals with different band structure

Yu. N. Chiang (Tszyan) and M. O. Dzyuba

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: chiang@ilt.kharkov.ua

Received July 27, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Прямим вимірюванням вивчено спіновий внесок спін-орбітальної взаємодії в ефект Нернста–Еттінсгаузена в немагнітних металах з різною зонною структурою (Pt і W) в умовах співіснування ненульового градієнта спінового хімпотенціала та градієнта температури. Виявлено залежність прояву спінових ефектів різного походження (спіновий ефект Нернста–Еттінгсгаузена теплодифузійної природи, спіновий ефект Холла — електричної природи) від зонної структури металу, яка контролює профіль спінової намагніченості, що виникає на краях зразка внаслідок накопичення спіну.

Ключові слова: Nernst–Ettingshausen effect, spin Hall effect, band structure.