Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 143-153    ( до змісту , назад )

Analysis of experiments on the study of electrical activity in helium

V. A. Maidanov, V. E. Syvokon, and S. S. Sokolov

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: maidanov@ilt.kharkov.ua

Received July 7, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Проаналізовано з експериментальної точки зору роботи з дослідження «електричної активності» у надплинному гелії. На підставі аналізу опублікованих результатів експериментів про появу такої електричної активності при поширенні хвиль другого звуку, при коливаннях торсійного осцилятора, заповненого гелієм, й НВЧ електромагнітному накачуванні гелію зроблено висновок про те, що експериментальні результати, опубліковані до 2016 р., не дають достатніх підстав припускати наявність будь-якої особливої «електричної активності» гелію, та появу електричного сигналу в комірці з надплинним гелієм при поширенні в ній акустичних коливань можна обговорювати тільки після 2016 року. Природа цього сигналу потребує подальших досліджень.

Ключові слова: superfluid helium, second sound, electrical activity, torsion oscillator, microwave electromagnetic pumping.