Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 137-142    ( до змісту , назад )

Propagation and localization of phonons in graphite and graphene nanofilms

S. B. Feodosyev, I. A. Gospodarev, V. A. Sirenko, E. S. Syrkin, and I. S. Bondar

B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of UkraineKharkiv 61103, Ukraine
E-mail: feodosiev@ilt.kharkov.ua

K. A. Minakova

NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv 61002, Ukraine

Received August 31, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Пояснено природу жорсткості щодо згинання графенових моношарів та формування квазізгинальних мод в графіті й графенових наноплівках. Показано, що на більшій частині смуги квазібезперервного спектру квазізгинальні моди практично не взаємодіють з модами, поляризованими у площині шару. Визначено частоти пропагонних зон для фононів різної поляризації. Показано існування високочастотної пропагонної зони для квазізгинальних фононів. Проаналізовано умови формування квазілокальних коливань і бозонних піків в модах різної поляризації.

Ключові слова: graphite, graphene nanofilms, quasi-continuous spectrum, flexural rigidity.