Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 133-136    ( до змісту , назад )

Second sound resonances in superfluid 3He–4He mixtures

T. G. Vikhtinskaya, N. O. Herashchenko, and K. E. Nemchenko

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: n.gerashchenko@karazin.ua

Received July 20, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Досліджено резонанси, що виникають під час коливань кварцових камертонів у надплинному гелії та його розчинах. Кварцові камертони використовуються для вивчення різних властивостей гелію, а також як точний датчик температури. Експериментальні спостереження за резонансними явищами проводилися в широкому діапазоні температур і тисків, але результати спостережень ще не були вичерпно описані теоретично. Розглянуто коливання тиску, ентропії та швидкості, щоб визначити умови, за яких коливання твердої стінки збуджують перший і другий звуки у надплинному гелії та звук у надкритичному гелії, а також обчислити внесок цих процесів в утворення резонансів під час коливань закритих камертонів. Зокрема, розглянуто збудження стоячих хвиль тиску та коливань ентропії закритим камертоном, появу та властивості резонансів залежно від температури та тиску гелію.

Ключові слова: tuning fork, first sound, second sound, resonances, superfluid 3He–4He mixtures.