Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 129-132    ( до змісту , назад )

Translational vibrations in α-N2 from x-ray data

L.А. Аlekseeva1, E. S. Syrkin1, D. E. Hurova1, N. A. Aksenova1,2, N. N. Galtsov1, and S. B. Feodosyev1

1B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: hurova@ilt.kharkov.ua

2Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv 61050, Ukraine
E-mail: aksenova@ilt.kharkov.ua

Received July 20, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Рентгеноструктурним методом визначено середньоквадратичні відхилення молекули азоту з вузла гратки в α-фазі. Побудовано температурні залежності амплітуди трансляційних коливань молекули N2 в ізотропному наближенні. Проведено порівняльний аналіз та визначено якісний розбіг експериментальних та обчислених значень. Цю різницю можна пояснити тим, що в теоретичних моделях не враховано геометрію молекули.

Ключові слова: x-ray diffraction, molecular solid, temperature factor, Debye’s theory, mean square displacement.