Фізика низьких темпеpатуp: Том 48, Випуск 2 (Лютий 2022), c. 114-118    ( до змісту , назад )

To the numerical simulation of the correlation picture in Dicke superradiance

S. Lyagushyn

Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro 49010, Ukraine
E-mail: lyagush.new@gmail.com

Received July 16, 2021, published online December 24, 2021

Анотація

Обговорено деякі підходи до з’ясування картини виникнення та розвитку кореляцій електромагнітного поля в системі дворівневих атомів Діке, які взаємодіють через поле. На основі методу скороченого опису побудовано систему диференціальних рівнянь для параметрів скороченого опису включно з кореляційними функціями поля з використанням різних квантових картин еволюції та розглядом взаємодії речовина–поле в якості малого параметра. Обчислення базуються на електродинаміці суцільних середовищ. Змістовні результати отримано в другому порядку за взаємодією. Матеріальні рівняння знайдено в класі узагальнених функцій, матеріальні коефіцієнти обчислено в залежності від координат з метою застосування до просторового опису кореляцій. Обмірковано початкові та крайові умови. Запропоновано спрощену форму системи рівнянь для початкового етапу процесу з припущенням про фіксовану орієнтацію випромінювачів, що прийнятна для одновимірної системи.

Ключові слова: Dicke superradiance, correlation function, reduced description, material equations.