Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 446-453    ( до змісту , назад )

Debye model for the surface phonons

Yu. M. Poluektov

National Science Center “Kharkov Institute of Physics and Technology” Kharkov 61108, Ukraine
E-mail: yuripoluektov@kipt.kharkov.ua

Received December 22, 2020, revised February 3, 2021, published online March 26, 2021

Анотація

Запропоновано квантовий опис поверхневих хвиль в ізотропному пружному тілі без використання квазікласичного квантування. Задачу про поверхневі хвилі сформульовано у лагранжевому та гамільтоновомууявленнях. У рамках узагальненої моделі Дебая обчислено внесок поверхневих фононів «релейонів» у термодинамічні функції. Підкреслено, що роль поверхневих фононів може бути істотною та навіть визначальною в низьковимірних системах, гранульованих і пористих середовищах, причому їхній внесок у загальну теплоємність зростає зі зменшенням температури.

Ключові слова: Rayleigh surface waves, phonon, Debye model, entropy, heat capacity.