Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 440-445    ( до змісту , назад )

Heavy doped organic crystals ordering

V. A. Lykah

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv 61002, Ukraine
E-mail: lykahva@yahoo.com

E. S. Syrkin

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of UkraineKharkiv 61103, Ukraine
E-mail: syrkin@ilt.kharkov.ua

E. N. Trotskii

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine

Received January 14, 2021, published online March 26, 2021

Анотація

Запропоновано простумодель, яка може описати структуру та зарядове впорядкування у складних допованих органічних кристалах. Розглянуто квазіодновимірну модель кристала з ланцюжками (стопками) плоских молекул BEDT-TTF. У ланцюжку великих молекул малі молекули заповнюють кожен проміжок між великими молекулами. Взаємодія всіх молекул визначається потенціалом Леннард-Джонса. Показано, що малі молекули допанта розміщені у двоямному потенціалі. Увипадку електронейтральних молекул, при низьких температурах відбувається флуктуаційне структурне впорядкування: малі молекули групуються в пари біля великих молекул, період ґратки у флуктуаційному домені подвоюється. Визначено структуру границі між флуктуаційними доменами. У випадку заряджених молекул корекціяна електричну взаємодію диполів робить систему суттєво тривимірною, відбувається сегнетоелектричне впорядкування в ланцюжку і антисегнетоелектричне між ланцюжками. Описано структуру можливих зарядових доменів та границь.

Ключові слова: molecular crystal, quasione-dimensional model, dopants, charge ordering, domain boundaries.