Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 429-434    ( до змісту , назад )

Phase diagram of the Potts model with the number of spin states q = 4 on a kagome lattice

M. K. Ramazanov1,2, A. K. Murtazaev1,2, M. A. Magomedov1,2, T. R. Rizvanova1, and A. A. Murtazaeva1

1Institute of Physics, Dagestan Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, Makhachkala 367003, Russia
E-mail: sheikh77@mail.ru

2Dagestan Federal Research Center, Russian Academy of Sciences, Makhachkala 367000, Russia

Received December 9, 2020, published online March 26, 2021

Анотація

Магнітні структури основного стану, фазові переходи та термодинамічні властивості двовимірної феромагнітної моделі Поттса з числом спінових станів q = 4 наґратцікагоме вивчаються за допомогою алгоритму Ванга–Ландау методу Монте-Карло. Цей метод враховує взаємодію найближчих та наступних найближчих сусідів. Дослідження проводили для значення взаємодії у діапазоні 0 ≤ r ≤ 1,0. Показано, що врахування антиферомагнітних взаємодій наступного найближчого сусіда призводить до порушення магнітного упорядкування. Побудовано фазову діаграму залежності критичної температури від величини взаємодії наступного найближчого сусіда. Проведено аналіз характеру фазових переходів. Було встановлено, що в діапазонах 0 ≤ r <0,5 та 0,5 < r ≤ 1,0 спостерігається фазовий перехід першогороду, а при r = 0,5 усистемі спостерігаються фрустрації.

Ключові слова: frustration, phase diagram, phase transition, Monte Carlo method, Potts model.