Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 420-423    ( до змісту , назад )

Influence of uniform compression on fluctuation paraconductivity of single crystals Y0.77Pr0.23Ba2Cu3O7–δ

G.Ya. Khadzhai, N. R. Vovk, and R. V. Vovk

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv 61022, Ukraine
E-mail: rvvovk2017@gmail.com

Received December 22, 2020, revised January 22, 2021, published online March 26, 2021

Анотація

Досліджено вплив високого гідростатичного тиску до 12 кбар на флуктуаційну провідність середньодопованих празеодимом (х≈0.23) монокристалічних зразків Y1–xPrxBa2Cu3O7–δ. Виявлено, що, на відміну від бездомішкових зразків YBa2Cu3O7–δ та зразків Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7–δ, слабколегованих празеодимом, прикладання високого тиску призводить до суттєвого зменшення величини поперечної довжини когерентності ξс та збільшення баричної похідної с / dP. Обговорюються можливі механізми впливу високого тиску на критичну температуру і довжину когерентності в об’ємі експериментального зразка.

Ключові слова: YBaCuO single crystals, doping, hydrostatic pressure, fluctuation conductivity, coherence length.