Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 414-419    ( до змісту , назад )

Multi-signal spectroscopy of qubit–resonator systems

M. A. Nakonechnyi1, D. S. Karpov1, A. N. Omelyanchouk1, and S. N. Shevchenko1,2

1B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of UkraineKharkiv 61103, Ukraine
E-mail: mykhail.nakonechnyi@gmail.com

2V. N. Karazin Kharkov National University, Kharkov 61022, Ukraine

Received December 17, 2020, published online March 26, 2021

Анотація

Деякі унікальні властивості надпровідних пристроїв є перспективними для розвитку сучасних квантових технологій. Надпровідні квантові ланцюги використовують великі константи зв’язку та забезпечують добру масштабованість та керованість завдяки своїм макроскопічним розмірам. Проте, методи мікровиробництва мають певні труднощі з ідентичністю відтворених надпровідних квантових ланцюгів. Опис системи через підхід «одягненого» стану надає деяку можливість зменшити вплив неідентичності кубітів. Вивчається система кубіт-резонатора, коли кубіт взаємодіє з трьома сигналами. Така конфігурація системи додає додаткову гнучкість для налаштування схеми. Особливою реалізацією такої системи є надпровідний потоковий кубіт, з’єднаний з резонатором на основі лінії передачі, що визначається трьома сигналами. Описано потрійну систему з точки зору «одягнених» кубітових станів, зроблено висновок, що використання декількох сигналів може бути корисним як для спектроскопії системи, так і для налаштування. Таке дослідження системи на основі кубітів, що поєднана як з класичними, так і з квантовими полями, може бути корисним для виявлення окремих мандрівних мікрохвильових фотонів.

Ключові слова: qubit-resonator system, dressed states, three signals, superconducting flux qubit.