Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 409-413    ( до змісту , назад )

The interaction between injected charges and a vortex flow in normal and superfluid helium near Тλ

I. A. Remizov1,2, M. R. Sultanova1,2, A. A. Levchenko1,2, and L. P. Mezhov-Deglin1,2

1Institute of Solid State Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka 142432, Russia

2Landau Institute for Theoretical Physics, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka 142432, Russia
E-mail: levch@issp.ac.ru

Received January 18, 2021 , published online March 26, 2021

Анотація

Експериментально досліджено взаємодію інжектованих від’ємнихзарядів з вихровим рухом, сформованимстоячими хвилями частотою ω/2π = 49,88 Гц на поверхні нормального танадплинного гелію. Виявлено, що генерація завихреностіпризводить до перерозподілу струмуна сегментах колектора. Змін утраєкторії руху зарядів від джерела до приймального колектора обумовлено взаємодією зарядів з вихровою течією нормальної компоненти.

Ключові слова: superfluid helium, vortex motion, injected charges.