Фізика низьких темпеpатуp: Том 47, Випуск 5 (Травень 2021), c. 387-408    ( до змісту , назад )

Magnetotransport properties of CrO2 powder composites(Review Article)

E. Yu. Beliayev, V. A. Horielyi, and Yu. A. Kolesnichenko

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of UkraineKharkiv 61103, Ukraine
E-mail: beliayev@ilt.kharkov.ua

Received December 12, 2020, published online March 26, 2021

Анотація

Представлено найбільш значущі експериментальні результати та теоретичні концепції, що стосуються композитів на основі діоксиду хрому, відповідно до їх впливу на еволюціюсучасного розуміння явищ транспорту електронів у невпорядкованих магнітних системах. Показано, що різноманітність фізичних процесів, що відбуваються в порошкових матеріалах, не дозволяє виробити цілісний теоретичний підхід до опису властивостей отриманих ущільнених матеріалів. Властивості композиційних матеріалів залежать від анізотропії форми та магнітних властивостей частинок, з яких вони складаються. Вплив ефектів перколяції призводить до зміни морфології струмопровідних каналів із зміною температури в зовнішньому магнітному полі. Це впливає як на форму петель гістерезису магнітоопору, так і на величини магнітного поля, що відповідають максимумам магнітоопору. Широкий спектр магнітотранспортних явищ, що спостерігаються у напівметалевих композиційних матеріалах, сприяє розробці сучасних концепцій про особливості поведінки провідності біля порогу метал–ізолятор та впливу міжфазних межметал–ізолятор на тунельну провідність.

Ключові слова: half-metals, chromium dioxide, magnetic tunnel contacts, pressed powders, percolation conductivity, magnetoresistance anisotropy.