Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 1028-1032    ( до змісту , назад )

On the theory of systems with substitutional non-Hermitian disorder

Y.V. Skrypnyk1 and V.M. Loktev1,2

1Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine Kyiv 03143, Ukraine
E-mail: yuriy.v.skrypnyk@gmail.com

2National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” Kyiv 03056, Ukraine

Received May 12, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Запропоновано нове сімейство невпорядкованих систем. Це сімейство належить до класу систем, що містять випадкові негермітові домішки заміщення. Розгляд обмежено досить простим випадком, коли наявність точкових дефектів заміщення призводить до модельного гамільтоніану з діагональним безладом. На відміну від відомих моделей негермітових домішок, ненульова густина станів для кожної ізольованої від основного кристалу домішки наявна лише у неперервній зоні кінцевої ширини. Наведено спосіб побудови відповідних домішкових гамільтоніанів.

Ключові слова: non-Hermitian impurity, locator, local density of states, disorder.