Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 1008-1013    ( до змісту , назад )

Топологические характеристики строительных блоков в доменной стенке антиферромагнетика со взаимодействием Дзялошинского–Мория

О.Ю. Горобец, Ю.И. Горобец

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского», Киев, 03056, Украина

Институт магнетизма НАН и МОН Украины, Киев, 03142, Украина
E-mail: gorobets.oksana@gmail.com; gorobets@imag.kiev.ua

Статья поступила в редакцию 15 апреля 2020 г., опубликована онлайн 22 июня 2020 г.

Анотація

Розраховано топологічні заряди для низки точних тривимірних аналітичних розв’язків рівняння Ландау–Ліфшиця, які описують розподіл векторних полів векторів антиферомагнетизму та намагніченості антиферомагнетика. Показано, що в разі зразків з розмірами, порівняними з характерними масштабами топологічних об’єктів полів векторів антиферомагнетизму та намагніченості, виникають модифіковані характеристики, які залежать не тільки від топологічних властивостей цих об’єктів, а й від геометрії зразка. Такі модифіковані характеристики в зразках скінченних розмірів можуть приймати нецілочисельні значення.

Ключові слова: топологический заряд, антиферромагнетик, взаимодействие Дзялошинского–Мория, скирмион, доменная стенка.