Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 991-996    ( до змісту , назад )

Tunneling magnon flow across the terminated ferromagnetic chain

E.G. Petrov

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv 03680, Ukraine
E-mail: epetrov@bitp.kiev.ua

Received February 27, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Запропоновано механізм перенесення магнонної енергії від одного феромагнетика до іншого шляхом тунелювання магнонів через містковий провід, що зв’язує феромагнетики. У межах моделі Бозе-газу магнонів отримано вирази для потужності енергії, яку переносять магнони від феромагнетика з вищою температурою до холоднішого феромагнетика. Показано, що ефективність тунельного транспорту магнонів залежить від параметрів обмінної взаємодії у системі «феромагнетик–провід–феромагнетик», однойонної анізотропії структурних одиниць системи, а також магнітного поля. Як приклад обговорюється роль однойонної анізотропії у формуванні резонансного та нерезонансного перенесення магнонів між феромагнетиками та термінальними одиницями дроту. Анізотропні властивості останніх здатні посилювати чи послаблювати тунельний потік магнонів між феромагнетиками.

Ключові слова: tunneling magnon, ferromagnetic wire, single-ion anisotropy, paramagnetic ions.