Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 984-990    ( до змісту , назад )

Wannier–Stark ladder spectrum of Bloch oscillations of magneto-dipole spin waves in graded 1D magnonic crystals

E.V. Tartakovskaya

Institute of Magnetism NAS of Ukraine and MES of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine
E-mail: olena.tartakivska@gmail.com

A.S. Laurenson and V.V. Kruglyak

University of Exeter, Stocker Road, Exeter, EX4 4QL, United Kingdom

Received February 27, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Використано метод функцій Ваньє для розрахунку частот та профілів спінових хвиль, які локалізовані в одновимірних магнонних кристалах завдяки градієнту поля, яке підмагнічує. Така локалізація спінових хвиль аналогічна появі блохівських коливань квантово-механічних електронів у кристалах в однорідному електричному полі. Розглянуто модель магнітостатичних зворотних об’ємних спінових хвиль у плівці залізо-ітрієвого гранату у полі підмагнічення, що включає просторово однорідний, косинусний та градієнтний внески. Показано, що спектр спінових хвиль має характерну форму сходів Ваньє–Старка. Результати аналізів перевірено з використанням результатів, які отримано за допомогою чисельного мікромагнітного моделювання. Фізика блохівських коливань спінових хвиль об’єднує дослідження магнонних кристалів та градієнтного магнонного індексу — двох фундаментальних основ сучасної магноніки.

Ключові слова: spin waves, Bloch oscillations, one-dimensional magnonic crystals.