Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 976-983    ( до змісту , назад )

Антиферромагнетик как управляемая однофазная упругая гиперболическая среда с пространственной дисперсией

С.В. Тарасенко, В.Г. Шавров

Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, 125009, Россия
E-mail: s.v.tarasenko23@gmail.com

Статья поступила в редакцию 25 марта 2020 г., опубликована онлайн 22 июня 2020 г.

Анотація

Для плоскої та квазіплоскої об’ємної хвилі SH-типу, що ззовні падає на систему еквідистантних антиферомагнітних діелектричних шарів, урахування просторової дисперсії в антиферомагнетику як у гіперболічному магнітоакустичному середовищі індукує ряд резонансних рефракційних аномалій: ефекти повного відбиття (проходження) та формування на фоні суцільного спектра дискретних локалізованих магнон-фононних станів, посилення кутового ефекту Шоха, а в разі одновимірного резонансного магнітного фононного кристала — ефект акустичного надвипромінення.

Ключові слова: магнитоакустика, магнитоакустическая волна, резонансный магнитный фононный кристалл.