Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 963-970    ( до змісту , назад )

Диссипация тока спиновой накачки в тонкопленочном бислое ферромагнетик/антиферромагнетик

Д.М. Полищук1,2, Т.И. Полек1, В.Ю. Боринский1, А.Ф. Кравец1, А.И. Товстолыткин1, А.Н. Погорелый1, V. Korenivski2

1Институт магнетизма НАН Украины и МОН Украины, Киев, 03142, Украина
E-mail: atovmail@gmail.com

2Nanostructure Physics, Royal Institute of Technology, Stockholm 10691, Sweden

Статья поступила в редакцию 5 марта 2020 г., опубликована онлайн 22 июня 2020 г.

Анотація

Досліджено феромагнітний резонанс у багатошарових металевих наноструктурах, які містять антиферомагнітний шар різної товщини. Виділено внесок у ширину лінії феромагнітного резонансу, який обумовлено дисипацієй струму спінової накачки в обмінно-пов’язаному бішарі антиферомагнетик/феромагнетик. Розділено дисипативні процеси, що відбуваються в об’ємі антиферомагнетика та на інтерфейсі між антиферомагнетиком (Fe50Mn50) та феромагнетиком (пермалой, Ni81Fe19). Визначено особливості трансформації процесів дисипації при відхиленні вектора Неєля антиферомагнетика від напрямку поля обмінного закріплення. Пропонований метод є ефективним для дослідження процесів спінового розсіяння в окремих шарах та на міжшарових інтерфейсах у складних магнітних системах.

Ключові слова: ферромагнитный резонанс, многослойные металлические наноструктуры, ток спиновой накачки.