Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 959-962    ( до змісту , назад )

Solid solutions with coexisting ferroelectric and antiferroelectric phases for creation of new materials

V.M. Ishchuk and V.L. Sobolev

Department of Physics, South Dakota School of Mines & Technology, Rapid City, SD 57701, USA
E-mail: Vladimir.Sobolev@sdsmt.edu

Received April 14, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Контрольований процес розпаду твердих розчинів поблизу міжфазних меж, що розділяють домени співіснуючих антифероелектричних та фероелектричних фаз, відкриває нові області застосування для цих матеріалів. Тверді розчини на основі цирконата–титаната свинцю розглядаються як приклад речовин, придатних для створення матеріалів з від’ємним показником заломлення. Виготовлені композити являють собою діелектричну антифероелектричну матрицю зі структурою провідних міжфазних меж, що розділяють домени фероелектричної та антифероелектричної фаз. Електропровідність міжфазних меж виникає внаслідок локального розпаду твердих розчинів поблизу цих меж. За допомогою зовнішніх впливів можливо контролювати процес розпаду і, таким чином, провідність міжфазних меж.

Ключові слова: ferroelectric, antiferroelectric, phase coexistence, local decomposition, nanostructure, negative refractive index.