Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 954-958    ( до змісту , назад )

О возможном подобии электрослабого и гравитационного взаимодействий

Э.А. Пашицкий, В.И. Пентегов

Институт физики НАН Украины, Киев, 03028, Украина
E-mail: pashitsk@iop.kiev.ua
pentegov@iop.kiev.ua

Статья поступила в редакцию 14 апреля 2020 г., опубликована онлайн 22 июня 2020 г.

Анотація

На підставі збігу розмірностей гравітаційної сталої Ньютона GN та феноменологічної константи Фермі GF для слабких сил у природній системі одиниць (ħ = c = 1) запропоновано варіант квантової теорії поля тяжіння, аналогічний за структурою до теорії єдиної електрослабкої взаємодії Глешоу–Салама–Вайнберга.

Ключові слова: гравитационное взаимодействие, квантовая теория поля, бозоны, общая теория относительности.