Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 947-950    ( до змісту , назад )

Effective many-body interactions in one-dimensional dilute Bose gases

A.K. Kolezhuk

Institute of High Technologies, T. Shevchenko National University, Kyiv 03022, Ukraine

Institute of Magnetism NAS of Ukraine and MES of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine
E-mail: kolezhuk@gmail.com

Received March 25, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Запропоновано новий метод побудови ефективної теорії для багатокомпонентного низьковимірного розрідженого Бозе-газу. Метод базується на розв’язанні в однопетлевому наближенні системи рівнянь ренормгрупи для усіх багаточастинкових взаємодій типу густина–густина. На відміну від стандартного підходу, що оснований лише на двочастинкових взаємодіях, запропонований метод не спирається на використання залежного від густини інфрачервоного відсікання. Основний доданок для густини енергії одновимірного Бозе-газу відтворюється цим методом точно, наступний доданок отримується з похибкою менше 2%.

Ключові слова: ultracold atoms, spinor bosons, low-dimensional Bose gas.