Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 940-946    ( до змісту , назад )

Магнитотранспортные свойства наногранулярных композитов c низкополевым положительным магнитосопротивлением

М.М. Кулик1,2, С.М. Рябченко1, А.В. Боднарук1

1Институт физики НАН Украины, Киев, 03039, Украина
E-mail: ryabch@iop.kiev.ua

2Nanostructure Physics, Royal Institute of Technology, Stockholm 10691, Sweden

Статья поступила в редакцию 25 марта 2020 г., опубликована онлайн 22 июня 2020 г.

Анотація

В наногранулярних магнітних плівках з перпендикулярною анізотропією, в яких спостерігається низькопольовий позитивний магнітоопір, виявлено низькотемпературну особливість: при першому намагніченні розмагніченого зразка позитивний магнітоопір спостерігався, а при виведенні магнітного поля й/або наступних намагніченнях — ні. Проведено дослідження цього ефекту в плівці Cox(Al2On)1–x з х = 0,60, яка складається з металевих наногранул Co в ізолюючій матриці Al2On з n близьким до 3. Встановлено, що у плівці поряд з перпендикулярною анізотропією присутня локальна внутрішньоплощинна анізотропія з випадково орієнтованими легкими осями, яка блокує реорієнтацію проєкцій магнітних моментів гранул у площині плівки нижче певної температури блокування. Відновлення оптимального для провідності локального ближнього порядку в орієнтації магнітних моментів сусідніх гранул розмагніченої плівки, який руйнується при введенні магнітного поля, стає блокованим при температурах нижче температури блокування та не відновлюється при наступних циклах введення–виведення магнітного поля без нагріву до температур вищих температури блокування.

Ключові слова: процессы перемагничивания, наногранулярные магнитные пленки, положительное магнитосопротивление.