Фізика низьких темпеpатуp: Том 46, Випуск 8 (Серпень 2020), c. 934-939    ( до змісту , назад )

Growing of integrable turbulence

D.S. Agafontsev1,2 and V.E. Zakharov2,3

1P. Shirshov Institute of Oceanology of RAS, Moscow 117997, Russia

2Skolkovo Institute of Science and Technology, Moscow 121205, Russia

3Department of Mathematics, University of Arizona, Tucson 857201, AZ, USA
E-mail: dmitrij@itp.ac.ru

Received March 25, 2020, published online June 22, 2020

Анотація

Чисельними методами вивчено інтегровану турбулентність у межах фокусування одновимірного нелінійного рівняння Шредінгера за допомогою нового методу «зростання турбулентності». До рівняння додається керований доданок, що описує слабке накачування, та досліджується адіабатична еволюція турбулентності зі статистично однорідного гаусівського шуму. Виявлено, що після вимкнення накачування турбулентність, яка виникла, є статистично нерухомою. Виміряно спектр Фур’є цієї турбулентності, функцію густини ймовірності інтенсивності та автокореляцію інтенсивності. Показано, що, являючись адіабатичним, запропонований метод створює стаціонарні стани інтегрованої турбулентності також для проміжних моментів накачування. Розглянуто лише турбулентність з відносно невеликим рівнем нелінійності; проте навіть така «помірна» турбулентність характеризується посиленням генерації «особливих» хвиль (rogue waves).

Ключові слова: integrable turbulence, pumping, nonlinear Schrödinger equation.