cover-fntu.jpg (18000 bytes)
Адреса редакції
61103, Україна м. Харків
просп. Науки 47
Телефон
+38(057)340-50-17
+38(057)341-08-64
Факс
+38(057)340-33-70
+38(057)345-05-93
E-mail
fnt@ilt.kharkov.ua
ISSN
0132-6414 (Print)
1816-0328 (On-line)
 
2017 Journal Citation Reports ®
Five Year Impact Factor 0.846
Impact Factor 0.86
Immediacy Index 0.234
Cited Half-Life 7.7
EigenFactor Score 0.00263
Article Influence Score 0.239
 
Eng  Рус ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Усі випуски

Найбільш популярні

Спеціальні випуски

Пошук у журналі

Щомісячний науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» видається Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України з січня 1975 року та одночасно англійською мовою Американським інститутом фізики під назвою "Low Temperature Physics".

Засновники видання:

    Національна академія наук України,
    Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. №6204, сер. КВ від 07.06.2002.

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» публікує статті зі спеціальностей: 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до наукометричних баз даних: Web of Science (з 1975 року), Scopus (з 1996 року), Google академія (з 2017 року), eLIBRARY.ru. (з 2007 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 2011 року).

Copyright © 1995-2018 B. Verkin ILTPE of NAS. All rights reserved.
ISSN: 1812-9471 (Print) | ISSN: 1817-5805 (Online)