Рус   Eng   ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР

Усі випуски

Найчастіше читають

Спеціальні випуски

Пошук

Щомісячний науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» видається Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України з січня 1975 року та одночасно англійською мовою Американським інститутом фізики під назвою "Low Temperature Physics".

Засновники видання:

    Національна академія наук України,
    Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: св. No6204, сер. КВ від 07.06.2002.

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» публікує статті зі спеціальностей: 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Науковий журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до Переліку наукових фахових видань України.

Журнал «Фізика низьких темпеpатуp» входить до наукометричних баз даних: Web of Science (з 1975 року), Scopus (з 1996 року), Google академія (з 2017 року), eLIBRARY.ru. (з 2007 року), Бібліометрика української науки (з 2017 року), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (з 2011 року).

Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.
ISSN: 0132-6414 (Print) | ISSN: 1816-0328 (Online)